હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગની કામગીરી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

  ચૂકવાતા ભથ્થા. 

  હોમગાર્ડઝ દળના માનદ સભ્યો/અધિકારીઓ ને કાયદો અને વ્ય્વસ્થાની કે અન્ય ફરજ દરમિયાન પ્રતિદિને રૂપિયા ૩૦૦/- ફરજ ભથ્થું તથા રૂ.૦૪/- ધોલાઇ ભથ્થુ ચૂકવવામાં આવે છે. તથા તાલીમ દરમિયાન દૈનિક ફરજ ભથ્થા જેટલી રકમ તાલીમ ભથ્થા તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે. તાલીમ દરમિયાન રૂ.૧૦૦/- મેસીંગ ભથ્થુ આપવમાં આવે છે.

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-05-2018